SLUŽBY

Jak pracuji? 

Nejprve Vás čeká vstupní konzultace v délce 60 minut, kde společně pohovoříme o vašem tématu, který chcete řešit. Nabídnu Vám různé formy naší vzájemné spolupráce. Následně se společně dohodneme na vhodné formě práce, která bude šitá přímo na míru vašim potřebám.

Níže jsou uvedené základní oblasti, se kterými pracuji: Koučink, různé terapeutické přístupy, mentální trénink. 

Silné stránky

Objev svůj osobní potenciál (CliftonStrengthsⓇ)

https://www.gallupstrengthscenter.com/ 


Poznej svůj talent a schopnosti a proměň je ve své silné stránky. Připoj se k 20,661,067 lidem po celém světě, kteří již využívají silné stránky k dosažení svých úspěchů. 

Talent je náš přirozený a unikátní způsob chování nebo myšlení, který máme vrozený nebo vytvořený od velice nízkého věku. 

Definice silné stránky popisuje nejlépe jednoduchá rovnice:

Talent (vzorec chování) x Časová investice = Silná stránka 

Studie společnosti Gallup, Inc. ukázala, že nejúspěšnější lidé dosahují svých úspěchů právě díky opakovanému využívání svých silných stránek. 

Společnost Gallup, Inc. v roce 2001 vytvořila test identifikující naše přirozené talenty. Všechny talenty rozdělila do 34 témat, které má každý z nás ve svém unikátním pořadí od nejsilnějšího po nejslabší. Níže si můžete přečíst jak probíhá práce z testem silných stránek a jeho vyhodnocením. 

 • Konzultace silných stránek -  ukážu  Vám jak začít pracovat s Vašimi talenty. Dozvíte se všechny detaily jednotlivých reportů a také jak můžete rozvíjet své talenty. 
 • Koučink silných stránek -  vytvoříte si svoji osobní a vítěznou strategií, poznáte své zvládnuté/ nezvládnuté silné stránky. Dozvíte se jak pracovat ze silnými stránkami při vedení týmu a jak rozvíjet své talenty více systematicky.
 • Týmové semináře a workshopy - jsou určené pro pochopení chování jednotlivých členů týmu. Umožní Vám efektivněji přerozdělit pracovní činnosti a úkoly tak, aby každý dělal hlavně to, co ho nejvíce baví.  Pomůžou Vám i jiným pochopit, proč se někdo chová tak a jiný zase jinak.  Změna mentálních nastavení

Práce s programy a nastaveními v naší hlavě

Individuální, párová

Vychází z různých terapeutických směrů a přístupů. Například metody kvantových terapií Dr. Kinslowa , kvantových oprav, RUŠ, kineziologie
a mnohých dalších, které volím individuálně dle potřeb klienta a daného tématu, se kterým pracujeme.

Změna mentálních nastavení je založená na zpracování programů v naši mysli, které nám způsobují diskomfort v našem životě. Pracujeme s příčinami a ne důsledky. 

Principem je, aby člověk pochopil, že všechno se dá změnit a že jen my jsme zodpovědní za vlastní emoce. Není to o lidech kolem nás, ale v nás.

Např. štve mě manželka, řve po mně a mě to dělá nepříjemně.

(V dětství jsem měl maminku, která byla nepříjemná a křičela po mně a já se tomu neuměl postavit. Nyní mi má manželka hraje vnitřní nastavení "bloky", které mám v sobě zapsané. Dokud nezměním postoj - nevyřeším, bude stále hrát stejnou roli.)

Jak probíhájí jednotlivé konzultace? 

Konzultace se dělí na dvě části. Sezení trvá maximálně 3 hodiny.

První část je konzultační, kdy se klient zpovídá a upřesňuje, co ho trápí. Jsou mu pokládány dotazy, konzultujeme různé životní etapy, zážitky, popřípadě traumata.

Druhá část je terapeutická. Za pomoci různých přístupů, s klientem zpracováváme vzorce chování (bloky), které působí potíže v realitě, v běžném životě.

Možná využité změny mentálních nastavení:

 • práce s limity (bariérami, nezvládnutými talenty) po konzultacích silných stránek
 • řešení různých témat týkajících oblasti pracovní, osobní, partnerské, zdravotní

Jsem pouhým průvodcem klienta. Zodpovídám za proces konzultace

Klient svým rozhodnutím, záměrem a svou svědomitou prací zase za výsledek.

Používané metody jako například kvantové techniky, RUŠ a další nejsou psychoanalýzou ani jinou psychologická a psychoterapeutickou metodou a nenahrazuje odbornou lékařskou péči.

Koučink

Průvodce klienta 

Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být. 

Koučování je nejúčinnější forma práce. Na rozdíl od ostatních způsobů práce s lidmi (jako je trénink, mentoring, poradenství atd.), směřuje přímo ke změně myšlení a postojů lidí. Dokáže tak rychle pomáhat v rozvoji člověka a zasadit hluboké a trvalé změny.

Koučinkem přijdete na vaše vlastní řešení - přemíra znalostí anebo i dovednosti nejsou vždy užitečné a spíše nás svazují.

Ručím vám, že společně rozvineme kreativitu, najdeme nové nápady, možnosti a řešení.

Konkrétní témata, které lidé řeší nejčastěji formou koučování:

 • Vaše akceschopnost a produktivita kolísá a potřebujete ji nakopnout (protože když máte vedení a dozor, jde to mnohem rychleji dopředu)

 • Potřebujete se rychle a správně rozhodnout?

 • Co je váš skutečný a vykonstruovaný sen?

 • Ujasnit si, co chci ve svém životě?

 • Potřebujete konečně změnit nebo posunout se v práci?

 • Chcete udělat velké změny a bojíte se nebo nejste jisti?

 • Získat jiný úhel pohledu při řízení firmy

 • Otevřít mysl novým postupům, které by vás nenapadlo ani zkusit.

Jak probíhájí jednotlivé koučinky:

Koučink probíhá u mě v kanceláři, na procházce, v lese, kavárně nebo na dálku prostřednictvím skypu. Délka jednotlivých sezení je 60-90 minut dle dohody s klientem.

Nejprve stanovíme cíl sezení - Kam chcete dojít? Co chcete vyřešit?

Někdy to může trvat jedno až dvě sezení, než se cíl stanoví. Může se stát, že se cíl může změnit, protože si uvědomíte, že máte jinou potřebu než jste se původně domnívali. 

Kouč není od toho, aby radil, ale aby byl průvodcem a pokládal správné otázky a prováděl klienta bezpečným prostorem. Doporučuji několik koučovacích sezení, které se konají v intervalu od intervalu 14 dní - 21 dní.

Firemní koučink

individuální, skupinový

Díky firemnímu koučinku získáte nezávislý pohled zvenčí, odhalíte chyby v nastavení vašich zaměstnanců/spolupracovníků a zlepšíte celkový chod firmy. Věnuji se týmovému koučinku, koučinku manažerů, koučinku ochodníků i leadership koučinku. 

3 důvody pro firemní koučink

 • Zvýšení efektivnosti a zisku firmy
 • Zvýšení profesionality společnosti
 • Zvýšení motivace zaměstnanců

Komu je firemní koučink určen

 • Týmům spolupracovníků
 • Menším a středním firmám
 • Výcviky na míru také pro větší firmy


Mentální trénink

propojení koučinku, terapeutických metod, pohybu

Služba je vhodná v případě že:
Chcete změnit či se posunout v některé životní oblasti (práce, partnerství, zdraví).
Propojit se sami se sebou.
Porozumět proč se Vám některé prožitky v životě opakují.
Propustit bariéry své mysli, které Vám znesnadňují život.