ONLINE KOUČINK


Pro ty, kteří chtějí na sobě pracovat.


Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

Koučování je nejúčinnější forma práce. Na rozdíl od ostatních způsobů práce s lidmi (jako je trénink, mentoring, poradenství atd.), směřuje přímo ke změně myšlení a postojů lidí. Dokáže tak rychle pomáhat v rozvoji člověka a zasadit hluboké a trvalé změny.

Koučinkem přijdete na vaše vlastní řešení - přemíra znalostí anebo i dovednosti nejsou vždy užitečné a spíše nás svazují.

Ručím vám, že společně rozvineme kreativitu, najdeme nové nápady, možnosti a řešení.

Konkrétní témata, které lidé řeší nejčastěji formou koučování:

  • Vaše akceschopnost a produktivita kolísá a potřebujete ji nakopnout (protože, když máte vedení a dozor, jde to mnohem rychleji dopředu)

  • Potřebujete se rychle a správně rozhodnout?

  • Co je váš skutečný a vykonstruovaný sen?

  • Ujasnit si, co chci ve svém životě?

  • Potřebujete konečně změnit nebo posunout se v práci?

  • Chcete udělat velké změny a bojíte se nebo nejste jisti?

  • Získat jiný úhel pohledu při řízení firmy.

  • Otevřít mysl novým postupům, které by vás nenapadlo ani zkusit.

Jak probíhají jednotlivé koučinky:

Koučink probíhá u mě v kanceláři, na procházce, v lese, kavárně nebo na dálku prostřednictvím googlemeet či whatsapp. Délka jednotlivých sezení je 60-90 minut dle dohody s klientem.

Nejprve stanovíme cíl sezení - Kam chcete dojít? Co chcete vyřešit?

Někdy to může trvat jedno až dvě sezení, než si cíl stanovíte. Může se stát, že se cíl může změnit, protože si uvědomíte, že máte jinou potřebu než jste se původně domnívali.

Kouč není od toho, aby radil, ale aby byl průvodcem a pokládal správné otázky a prováděl klienta bezpečným prostorem. Doporučuji několik koučovacích sezení, které se konají v intervalu od intervalu 14 dní - 21 dní.

Koučování, terapie nebo práce s talenty? Pokud nevíte, nelamte si hlavu a ozvěte se.